Många lägenhetshus har fukt i källaren

Fukt i källarvägg? Vi har lösningen!

Med Drymat System får du ett permanent resultat som gör att du aldrig behöver oroa dig för en fuktig källare igen. Installationen tar bara 3-5 dagar och kräver inget ingrepp på själva egendomen. Väl igång sköter Drymat System strömstyrkan automatiskt efter aktuell fukthalt.

Drytech driver bort fukt i hus och källare med hjälp av elektroosmos eller långvågsmetoden. Lösningen heter Drymat System. Förutom att ta bort befintlig fukt förhindrar Drymat System även att ny fukt stiger upp i dina källarväggar. Uppstigande fukt är den överlägset vanligaste orsaken till fukt i källare och vår metod är den enda som rår på problemet.

Vill du veta mer om oss, vår lösning eller boka tid för en kostnadsfri fuktmätning?
Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig.

Så fungerar elektroosmos

Elektroosmos består av liten box, elektroder och en strömförande ledning. Vi borrar små hål i murväggen och placerar tunna elektroder i hålen (som vi sedan täpper igen). Elektroderna länkar vi ihop med en tunn strömförande ledning. Slutresultatet är nästan osynligt. Därefter monterar vi upp boxen på ena källarväggen. Från boxen skickas svaga impulser av likström in i murverket som gör att vattnet blir positivt laddat. Via negativt laddade jordspett, som vi placerar runt om din fastighet, drivs fukten bort från väggarna och ut i jorden.

Resultat eller pengarna tillbaka: minst 25% fuktreduktion inom 6 månader.

Illustration av vår lösning på fukt i källaren

Så fungerar långvågsmetoden

Långvågsmetoden innebär att vi monterar upp en liten box på ena källarväggen. Boxen skickar ut långa vågor (lågfrekventa radiovågor) som får vattenmolekylerna i väggarnas kapillärer att röra på sig. Tack vare tyngdkraften rinner molekylerna ner genom väggarna och ut i jorden runt fastigheten.

Resultat eller pengarna tillbaka: minst 25% fuktreduktion inom 12 månader.

Drymat System är godkänd av Önorm.

Fördelar med Drymat System

Förutom att du slipper demolera din mark med onödigt grävarbete är Drymat System både tids- och kostnadseffektiv i förhållande till den traditionella dräneringen. Det enda som syns efter installationen – som tar max två dagar – är den lilla boxen på källarväggen.

Jämfört med ett omfattande dräneringsarbete sparar du en ansenlig summa pengar på att välja Drymat System. Väl igång ligger den genomsnittliga strömförbrukningen på knappt 10 kronor per månad. Drymat System är 100% underhållsfritt och reglerar automatiskt spänningsbehovet efter väggarnas aktuella fukthalt.

En miljövänlig lösning vid fuktig källare

Ur miljösynpunkt är Drymat System ett mycket klokt val. Drymat System består av rostfria material med samma livslängd som ditt hus. Lösningen är helt fri från kemiska produkter och förbrukar lika lite energi som en tv på standby. Samtidigt som du får ett sunt boendeklimat med torra väggar minskar dessutom din värmenota. Detta eftersom en fuktig källare helt enkelt kräver mer energi att värma upp.

Fuktproblem i källaren är hälsofarligt

Förhöjd fuktnivå i källaren orsakar inte bara allvarliga fuktskador i fastigheten. Fukt är också förenat med hälsorisker och bör därför åtgärdas omedelbart. Risken för hälsoproblem uppstår i samband med att fukten bildar dagg, kondens eller mögel.

Mer om detta kan du läsa i Drytech fuktguide.

Fukt i källaren orsakar
  • ökad risk för mögel
  • ökad risk för torröta
  • ökad risk för kronisk astma och allergi
  • risk för röta och mögel i möbler och kläder
  • dålig lukt
  • putsskador, fuktfläckar och salturlakning på väggar
  • högre värmekostnader.

Drytech löser problem med uppstigande fukt

Drytechs lösning avlägsnar fuktproblem som beror på uppstigande fukt, som är den vanligaste orsaken till fukt i källare. Däremot löser inte Drymat System alla problem med fukt som kan uppstå i en källare.

Beroende på situationen i din källare kan den bästa lösningen till exempel vara en kombination av att installera Drymat System och samtidigt förbättra ventilationen. Därför är det viktigt att våra experter får en fullständig bild av vilka fuktproblem som du har uppmärksammat i din källare. Det kan vara information om dålig lukt, vatten på golvet eller liknande. Ju mer vi vet, desto bättre kan vi anpassa lösningen.