Torr källare med vår lösning

När du väljer Drytech får du fem års fabriksgaranti på all utrustning och fem års garanti på alla dolda installationer.

Resultat eller pengarna tillbaka

Drytech gör skillnad. Mer än 15 000 nöjda kunder kan intyga att vår lösning fungerar och effektivt åtgärdar problem med fukt, mögel och dåligt inomhusklimat.

 • Med elektroosmos garanterar vi minst 25% fuktreduktion efter 6 månader.
 • Med långvågsmetoden garanterar vi minst 25% fuktreduktion efter 12 månader.

Vi gör en fuktmätning i din källare före och efter installation. Uppfyller inte lösningen vad vi lovar får du pengarna tillbaka.

Obs! Garanti gäller inte vid

 • Skador på egendomens befintliga kretslopp
 • Överbelastning eller övergång i fastighetens befintliga kretslopp
 • Självförvållad skada på Drytech elektroosmos-krets
 • Överbelastning orsakad av blixtnedslag
 • Dolda byggfel, sättningsskador eller sprickor
 • Vattengenomträngning genom golv på grund av golvets konstruktion

Serviceavtal

Genom att teckna Drytechs serviceavtal försäkrar du dig mot eventuella fel. Serviceavtalet innebär att vi tar fullt ansvar för att Drytech alltid fungerar optimalt. Så länge serviceavtalet är i kraft förlängs även garantin på installationen. Det betyder att du kan känna dig trygg med att eventuella reparationer av installationen ingår.

Serviceavtalet innefattar fortlöpande uppdatering av centralapparatens mjukvara. Minst en gång per år genomför vi en översyn av Drytech samt en ny fuktmätning av dina källarväggar. Serviceavtalet innebär även att vi löpande dokumenterar fukthalten i din källare så att du alltid har en uppdaterad servicebok. På samma sätt som om du äger en bil har serviceboken ett stort värde vid eventuell försäljning.

Drytech är godkänd av Önorm

Drytechs lösning är kvalitetssäkrad och godkänd av Önorm-standarden. Önorm delas ut av det oberoende ideella institutet Austrian Standards som är medlem i Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och Europeiska standardiseringskommittén (CEN).

Önorm är en form av kvalitetsstämpel som Austrian Standards använder för att certifiera produkter och metoder som uppfyller särskilda kriterier. Produkter och metoder som får en Önorm har genomgått tester och bevisat sitt värde under minst ett års tid.

För att en elektroosmos-metod ska kunna erhålla en Önorm måste anläggningen bland annat vara rostfri. Detta eftersom fukt- och salthalt, som kan leda till nedbrytning av metaller, ofta är höga i murverk. Drytech tillverkas av titan och är 100% rostfri.

Drytech är godkänd enligt Önorm B 3355 (2017-03-01).

Goda skäl att välja Drytech

 • Snabb installation
 • Sparar pengar
 • Inget grävarbete
 • 100% underhållsfritt
 • Resultat eller pengarna tillbaka
 • 5 års fabriksgaranti på all utrustning
 • 5 års garanti på alla dolda installationer
 • Avlägsnar uppstigande markfukt
 • Förebygger mögel
 • Tar bort dålig lukt
 • Bättre inomhusklimat
 • Lägre uppvärmningskostnad

Vill du veta mer om hur du får en fuktfri källare?

Läs vår fuktguide!